wszystkie kategorie

Automobil Klub Rzemieślnik

Biuro giełdy

GIEŁDA SAMOCHODOWA
Słomczyn koło Grójca

tel. 0...48 664 59 88

wew. 134 - obsługa stałych klientów

wew. 135 - biuro giełdy

fax. 0...48 664 59 89kontakt@gielda-slomczyn.plKonto, na które można dokonywać wpłat za czynsz
obiektów gastronomicznych i stanowiska handlowe:

Bank BPH S.A. O/WARSZAWA UL. ŻELAZNA 28/30
39-1060-0076-0000-3200-0133-6275

Stoiska w Słomczynie: